Kundtjänst & callcenter

Fördelarna med ett outsourcing contact center eller contact center är många; Kostnadsbesparing, professionellt bemötande, lokal närvaro, skalbarhet och flexibilitet samt tillgång till modern teknologi och system.

Kostnadsbesparing

Outsourcing call center drivs med en helt annan effektivitet än interna kundtjänstverksamheter, vanligtvis med en kostnadsreduktion på mellan 20 till 50%. Vad kostar ett kundärende hos er? De flesta vet inte vad det kostar att hantera kundärenden med egen personal och flertalet blir förvånade över hur mycket billigare det är att låta en extern part hantera kundärenden.

Professionellt bemötande

Genom att anlita ett externt call center kan ert företag förbättra kundbemötandet och säkerställa att det alltid finns någon som hanterar era på ett professionellt sätt. Det första intrycket av en människa eller ett företag skapas vid första kontakten. Första kontakten påverkar direkt hur kunden uppfattar ert företag. Ett externt call center lever på att hantera kundkontakter på ett professionellt och effektivt sätt. Det här uppnås genom service inriktad personal  och att verksamheten bedrivs processinriktat med kraftfullt systemstöd. Personalen vidareutbildas ock kompetensen utvärderas kontinuerligt.

Lokal närvaro

Ett externt call center kan erbjuda lokal flerspråkig personal, samt erbjuda lokala telefonnummer i de länder ni vill etablera er i. I många länder accepterar kunderna endast ett bemötande på det lokala språket, så är det t ex Finland och Danmark. För att uppfattas som ett lokalt eller ett inhemskt företag krävs att kundbemötande och kundkontakter kan hanteras på det lokala språket. Det är även viktigt att kunderna kan kontakta ert företag via lokala telefonnummer och att er hemsida, samt all kundkommunikation sker på det lokala språket.

Skalbarhet och flexibilitet

Att bemanna en kundtjänst i enlighet med det aktuella behovet är en utmaning. Sjukfrånvaro, semester, säsongsvariationer, utbildning, utökning  och nedskalning av verksamhet är en utmaning  för resursbehovet hos alla förestag vilket ofta leder till en hög kostnadsnivå och låg effektivitet. Att engagera ett externt call center minskar de egna riskerna som är knuta till nämnda problem samtidigt som det ökar flexibiliteten i termer av skalbarhet och kvalitetssäkring.

Modern teknologi

På vilket sätt är det bäst att kommunicera med sina kunder? Är det via Facebook, Twitter, chat, email, traditionell post, eller är det via telefon? Teknologier och system för kommunikation utvecklas kontinuerligt och öppnar nya möjligheter. För ett enskilt företag innebär det ständiga utmaningar att hålla sig ajour med teknikutvecklingen och att säkerställa att konkurrenskraftiga system och metoder används. Ett externt call center har tillgång till både systemen och expertisen för att snabbt kunna omsätta tankar och idéer till faktisk verksamhet och produktion.